भिडियो

श्रीकृष्णलाई सम्झेर बिहेकै दिन श्वेताले लेखिन यस्तो ! रोकिएन कसैको आँसु, “तपाई मेरो मुटु हो” (हेर्नुहोस भिडियो)

श्रीकृष्णलाई सम्झेर बिहेकै दिन श्वेताले लेखिन यस्तो ! रोकिएन कसैको आँसु, “तपाई मेरो मुटु हो” (हेर्नुहोस भिडियो) श्रीकृष्णलाई सम्झेर बिहेकै दिन श्वेताले लेखिन यस्तो ! रोकिएन कसैको आँसु, “तपाई मेरो मुटु हो” (हेर्नुहोस भिडियो) श्रीकृष्णलाई सम्झेर बिहेकै दिन श्वेताले लेखिन यस्तो ! रोकिएन कसैको आँसु, “तपाई मेरो मुटु हो” (हेर्नुहोस भिडियो) श्रीकृष्णलाई सम्झेर बिहेकै दिन श्वेताले लेखिन यस्तो ! रोकिएन कसैको आँसु, “तपाई मेरो मुटु हो” (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button